Colos Opti 1 + 800G – Tiêu Hóa Tốt, Hô Hấp Khỏe

418.000 345.000

  • Tiêu hóa tốt
  • Hô hấp khỏe
  • Phát triển não bộ
  • Tăng cân hợp lý
  • Phát triển chiều cao
  • Cho trẻ từ 1 tuổi trở lên

còn 6 hàng

Colos Opti 1 + 800G – Tiêu Hóa Tốt, Hô Hấp Khỏe

418.000 345.000

[ywfbt_form product_id=""]